Influenzavaccination 2021-2022 – incl børn ml 2-6 år

Overenskomsten er stadig ikke gået igennem- 26/9-21 men har HAR bestilt de første 100 vacciner gr 1 og 10 vacciner til gr 2 se nedenfor.

Jeg starter op med 5 min interval fredag d 1/10 og fredag d 8/10 primært. De patienter, der i forvejen er skrevet på venteliste, eller plejer at blive vaccineret i “første ryk”, vil blive kontaktet med tilbud om tid.

Der vaccineres formentlig i forskellige tempi:

1) De første vacciner, der frigives vil være til de almindelige kronisk syge, gravide i 2. +3. trimester og pensionisterne. Det er 4 valente vacciner.

2) Midt i oktober frigives højdosis 4 valente influenzavacciner. De er noget dyrere i indkøb og forbeholdt ældre over 85 år. Der vil kun blive bestilt hjem efter aftale med patienterne og i henhold til en overenskomst, der endnu lader vente på sig. . . .

Her  26/9 – vil rygtet vide . . . at højdosis vaccinerne, som noget nyt, skal gives til pt.er over 82 år. . Jeg HAR fået lidt hjem, men vil kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at aflyse jeres tid. Jeg beklager, men det er godt nok svært at drive “butik” med rygter og mangelfulde informationer fra sundhedsstyrelsen. :-)

3) Nasal influenzavacciner til børn: Det lader til, at de praktiserende læger skal vaccinere børnene mellem 2 og 6 år. Det foregår 2 gange med 4 ugers interval. Det er en vaccine, der skal gives i næsen. Obs for allergi overfor ÆG, specielle immunsygdomme og børnene må ikke være i behandling med magnyl, acetylsalicylsyre.

Af logistiske årsager (levering og præbookede tider) vil onsdag d 27/10 + 24/11 om eftermiddagen efter kl 15 og fredag d 29/10 + 26/11 fra kl 12-15 være reserverede til børnevaccinationerne. Dvs til henholdsvis første og anden vaccination med 4 ugers interval. I bedes venligst kontakte klinikken snarest muligt – gerne pr mail med anmodning om tid de pågældende dage. Der sættes 5 min af til hver vaccination med observation i venteområdet efterfølgende i 10 min.

For nærmere oplysninger om vaccinen: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/fluenz-tetra-epar-summary-public_da.pdf

FREE INFLUENZA VACCINATION OF CHILDREN AGED 2-6 YEARS.

Nasal flu vaccines for children: Your general practitioners will be vaccinating the children between 2 and 6 years of age. It takes place twice with an interval of 4 weeks. It is a vaccine to be given in the nose. Note for allergy to EGG, special immune diseases and children must not be treated with magnyl / acetylsalicylic acid.  For logistical reasons (delivery and pre-booked times):

Wednesday 27/10 + 24/11 in the afternoon after 3 pm and

Friday 29/10 + 26/11 from 12-15 be reserved for the child vaccinations.

That is, for the first and second vaccination, respectively, with an interval of 4 weeks. Please contact the clinic as soon as possible – preferably by e-mail with a request for time on the days in question. Set aside 5 minutes for each vaccination with observation in the waiting area afterwards for 10 minutes.

 

Vaccination mod lungebetændelse.

Det sidste årstid har vi vaccineret med pneumovax – gratis for udsatte patienter (KOL, DM m.fl) . Husk at bestille tid dertil sammen med influenzavaccinationen, idet jeg skal skaffe dem hjem. Vaccinen holder i ca 5-6 år. Så hvis I har fået sidste år, behøves ikke igen i år.

Hvis man har KOL , astma eller iskæmisk hjertesygdom anbefales dog også prevenar 13, pt.en køber den selv. Dette er en yderligere vaccine mod lungebetændelse, der i kombination med pneumovax og influenza vaccinen giver bedre beskyttelse. Den kan gives sammen med influenza, men ikke sammen med pneumovax. Der skal gå mindst 12 måneder mellem den tidligere pneumovax og den nye prevenar.