Influenzavaccinationer 2020 – starter pr 1. oktober

Influenza vaccinationerne starter 1 oktober 2020.

Rammer for influenzavaccinationssæssonen 2020/2021 er på plads

PLO og RLTN har indgået aftale om den gratis influenzavaccination for sæson 2020/21. Perioden er fra 1. oktober til 14. januar, dog indtil udgangen af februar for visse grupper. Målgruppen er den samme som tidligere år, dog også sundhedspersoner. Der er i år to forskellige vacciner – én til de +85-årige og én til alle øvrige.

Vaccinationsperiode
Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand – kan vaccineres til og med 28. februar 2021.

Målgrupper
Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år, men er på grund af COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgiver vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden.

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 85+-årige have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.

Vacciner og bestilling/levering
I influenzasæson 2020/21 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine og en 3-valent højdosis influenzavaccine. Den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936). Den 4-valente influenzavaccine anvendes til alle øvrige målgrupper.

Begge vacciner kan nu bestilles ved Statens Serum Institut (SSI). SSI har oplyst, at den 4-valente influenzavaccine leveres fra uge 39/40, mens den 3-valente højdosis influenzavaccine først leveres fra uge 40/41. Influenzavaccination af de 85+-årige kan derfor først starte lidt inde i oktober måned.

Da den influenzavaccine til de 85+ årige er noget dyrere end den vanlige, skal den bestilles hjem og reserveres til navngiven person.

Der kan ske honorering for såvel influenzavaccination som pneumokokvaccination ved samtidig vaccination. Vær opmærksom på, at målgruppen for de to vacciner ikke er identiske, dog gælder, at målgruppen for pneumokokvaccination også må anses for at være i målgruppen for influenzavaccination.